Credit: lifebow, Giap Nguyen Verichains had contacted the MechMaster team before the blog was published. The MechMaster team had planned to solve the issues. Summary On-chain randomness is not easy to implement because naturally blockchain is deterministic. In this case study, we…
Tags: random, exploit, bsc, smartcontract, audit, security audit Credit: lifebow Verichains đã liên hệ với dự án MechMaster trước khi bài viết được công…
Credit: Khang Hoang, Giap Nguyen Summary On 17/04/2022, a hacker performed a brilliant attack against the Defi DAO BeanStalk. By leveraging the flash…
Credit: Khang Hoang, Giap Nguyen Defi has been plagued by security issues. Wormhole hack is just another inevitable story. In Feb 2,2022; an attacker…
3
Những ngày gần đây vụ việc bóc phốt giữa ViruSs và Zet khiến mình quan tâm đến dự án game NFT ZukiMoba. Team mình phần lớn là audit và nghiên cứu về các…
3
1
Bài viết đã được gửi cho đội ngũ phát triển game trước khi public. Đội ngũ làm game đã biết về các vấn đề trong vài viết và có kế hoạch triển khai để…
3
Cập nhật ngày 08/12/2021, đội ngũ phát triển của HeroFi có liên lạc với chúng tôi, cho biết tình hình khắc phục sự cố đã diễn ra một cách nhanh chóng…
1
Verichains Lab, together with BShield, has investigated a critical but simple bug that costed million USD to a NFT Game named Wanaka Farm. Wanaka Farm…
See all

Verichains Lab